Anasayfa Programımız Eğitim Programı

Eğitim Programı

Eğitim Programı

 UYGULADIĞIMIZ GÜZEL SANATLAR VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM METOTLARI

(ORFF, KODALY, DALCROZE - EURHYTHMİCS ÖĞRETİM, KABALEVSKY VB. MÜZİK EĞİTİMİ VE MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ)

 

Sanat eğitimi; eğitimin bir detayı değil, eğitimin amaçlarının yerine getirilmesinde, yaratıcı, üretken, duyarlı, estetik ve özgün fikirler ortaya koyabilen bireylerin yetiştirilmesinde genel bir amaç olarak düşünülmelidir. Sanat eğitimi ile bakmayı ve görmeyi bilen, gördüklerini farklı düşünce ve duygu boyutlarından geçirerek yorumlayan, hayal gücü gelişmiş, yaratıcı, özgün düşünen, analiz yapabilen ve iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda sanat eğitiminin okul öncesi dönemden başlayarak yer alması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.

Müzik   bedensel, zihinsel ve ruhsal yönlerde gelişmekte olan çocuğun yaşantısında vazgeçilmez bir araçtır. Çocuk müziğin  ahengine ve rengine  kulak verdiği zaman  kendiliğinden  bir takım hareketler yapmaya çalışır. Müziğin ritmi, ahengi çocukta değişik hareketler yaratır. Ritmik hareketler  3-6 yaş çocuklarına  yararlıdır. Çocuk, el, kol ve ayakları ile  müziğe uyum sağlamak ister. Bu yönden şarkılı  oyunlar çocukta yaratıcı güçlerin  yerleşmesine, dramatize  çalışmaları öncü olur. Dünyada çocuğun gelişimine yönelik  müzik eğitiminin uygulanmasına dair çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda çocuk yaşta herhangi bir müzik enstrümanı çalabilen çocuğun üniversite kazanma şansının %99 olduğu sonucuna varılmıştır.

İsviçre Fribourg Üniversitesi Elemanı psikolog Maria Spychiger, okulda daha çok müzik eğitimi alan çocukların dil öğrenme yetenekleri normal eğitim görenlere göre daha çok gelişmekte olduğu sonucuna varmıştır.

“Müzik” ile “beynin erken gelişimi” arasında önemli bir bağlantı vardır. İnsanlar çocuklarının piyano dersi almaya başlamasını isterken, neden bahsettiklerini bilmekte ama çok daha erken başlamaları gerektiğini bilmemektedir. Çalışmalar, erken müzik eğitiminin özellikle de piyano derslerinin gerçekten de çocukların beyinlerindeki işlem merkezlerini geliştirdiğini göstermiştir. (Beachwood,1997)

Irvine, California Üniversitesi araştırmacılarından Frances Roucher ve Gordon Shaw 1993’te okul öncesi çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalarda, 3-5 yaş arası çocukların 6 aylık piyano dersinden sonra, matematik ve diğer bilimler açısından çok önem taşıyan uzaysal algılama testlerinde ve bulmacalarda heyecan verici gelişmeler gösterdiklerini saptamışlardır. Araştırmacılar, müzik eğitiminin beyindeki yeni ve sürekli bağlantılar oluşumunu canlandırdığına inanmaktadırlar. (Beachwood,1997).

Görsel sanat eğitimi algıdaki eşsizliği ve bireyselliği besler, geliştirir, el üstünde tutar.

Görsel sanatlar eğitimi çocuklara çok önemli sorunların çok çeşitli çözüm yolları olduğunu öğretir.

Görsel sanatlar eğitimi sözlü ve görsel anlatım yoluyla deneyim ve kavrayışı genişletir zenginleştirir.

Sanat yaratıcı düşünceyi, anında ve yerinde karar vermeyi, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneğini geliştirir. Sanat doğası gereği hayal etme alıştırmaları yapılmasını sağlar.

Anaokulumuzun eğitim tanımında ve amacında tüm yukarıda saydığımız hususlar yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için okulumuzda Orff, Kodaly, Dalcroze - Eurhythmics öğretim, Kabalevsky vb. çağdaş eğitim sistemleri kullanılmaktadır.

Aynı zamanda serbestlik, sınırlar içinde özgürlük ile bir çocuğun doğal psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimine verdiği önem ile tanımlanan ve bir eğitim yaklaşımı olan Montessori sistemi Anaokulumuzun eğitim politikasında diğer çağdaş sanat eğitimi sistemleri ile harmanlanmıştır.

 

KULLANDIĞIMIZ MATERYALLER

Anaokulumuzun çeşitli çağdaş eğitim sistemlerinden harmanlanmış eğitim sistemi politikasının zengin kullanım materyalleri mevcuttur:

 • Müzik odasında Orff eğitim sisteminde kullanacağımız müzik aletleri
 • Akustik ve Dijital Piyanolar
 • Çeşitli müzik enstrümanları
 • Yaratıcı oyunlar için araç ve gereçler
 • Montessori eğitim sisteminde kullanılan özel malzemeler
 • Doğayla iç içe kullanım araçları (çiçek bahçesinde her çocuğun kendi çiçeğinin dikilmesi, küçük hayvan kümesleri vb.)
 • Geniş bale salonu
 • Çok amaçlı salon (spor vb. faaliyetler için)
 • Tiyatro atölyesi
 • Kukla tiyatrosu
 • Çocuk Radyosu